רישום למבחן התאמה וייעוץ תעסוקתי

הרישום סגור באופן זמני ויפתח שוב בעוד מספר שבועות בעז"ה 

הרשמה לשירותי ייעוץ תעסוקתי במכון יעד מבית קרן קמ"ח