קרן קמ"ח - הרשמה לתוכנית אבני דרך

טופס הגשת מועמדות לתוכנית אבני דרך


הרשמה לתכנית "אבני דרך"
תכנית "אבני דרך" מיועדת לסטודנטים חרדים מצטיינים הלומדים לתואר ראשון משנה ב' ומעלה או סטודנטים לתואר שני.
מטרת התכנית הינה גיבוש וחיזוק הזהות התורנית של סטודנטים חרדים באקדמיה.

התכנית מורכבת ממפגשים חד שבועיים שיתקיימו בימי חמישי בשעות הערב בשני סניפים במקביל, בירושלים ובבני ברק ותתפרס על פני כשנה עם הפסקות בבין הזמנים.
במפגשים נלבן סוגיות עקרוניות הנוגעות לזהות התורנית ונדון בערכים המשתנים והמתגבשים מחדש כתוצאה מהעיסוק בחיי המעשה,
הדיונים ינוהלו על ידי מנחים מקצועיים וילוו בפעילויות ואתגרים שונים, שמיעת זוויות נוספות ע"י רבנים ומרצים חיצוניים, במקביל לליבון ולימוד בצוותא של סוגיות רלוונטיות בהלכה.

ההתחייבות להשתתפות בכל המפגשים הינה תנאי קודם לקבלה לתכנית.
מספר המקומות מוגבל מאוד.
מלגה חודשית תינתן למשתתפים בתכנית.

קבלה לתכנית מותנית במילוי מלא של שאלון זה, בראיון אישי ועל פי שיקולי הנהלת התכנית.

ניתן להירשם עד לתאריך כ"ד אייר | 06.05.2021


פרטים אישיים
יש להזין ת.ז. כולל ספרת ביקרות
התכנית מיועדת לגברים בלבד

לימודים

קצת על עצמך...

צירוף מסמכים
נא לשלוח את הטפסים המדויקים, במידה של מחסור או שגיאה במסמכים בקשתך תידחה באופן אוטומטי. לא יהיה ניתן להשלים מסמכים.
התכנית מתקיימת בימי חמישי בערב בבני ברק או בירושלים, אנא ציין באיזה סניף תוכל/תרצה להשתתף (יודגש כי לא תינתן אפשרות מעבר בין הסניפים במהלך התכנית)
ההשתתפות בתכנית הינה לבעלי תו ירוק בלבד.
האם הנך בעל תו ירוק? (מתחסן או מחלים)