קרן קמ"ח - הרשמה לתוכנית אבני דרך

הרישום הסתיים, בקרוב יפתח הרישום למחזור ג'