הרשמה לתוכנית אבני דרך

הרישום הסתיים, בקרוב יפתח הרישום למחזור ג'
הרשמה לשירותי ייעוץ תעסוקתי במכון יעד מבית קרן קמ"ח